Formål – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Center for Supervision > Formål

Formål

Formålet med Center for Supervision (CS) er en styrkelse og synliggørelse af supervision som en psykologfaglig kerneydelse, via forstærket forskningsindsat. Ved hjælp af empiriske og teoretiske undersøgelser skal CS arbejde for at indkredse og afgrænse det psykologfaglige supervisionsfelt, herunder afdække det essentielle/kerneydelser (f.eks. virkningsmekanismer) og disses betydning for praksis.

Formålet er desuden:

  • at danne en organisatorisk og faglig ramme omkring studier af supervision, supervisionsprocesser og -former; med andre ord et forsknings- og videnscenter for supervision. Sigtepunktet for Centret er at skabe stabile forsknings-, arbejds- og samarbejdsmæssige rammebetingelser for en nærmere angivet kreds af universitetsfolk, tilknyttede ph.d.-studerende, post doc´er og associerede fagfæller, mhp. at stimulere videnskabelig nysgerrighed, kreativitet og produktivitet. Herunder anknytning til nordiske og internationale forskningsmiljøer;
  • at indsamle, generere og formidle viden om supervision. Centret sigter mod at blive det sted/universitetsmiljø i Danmark, hvor viden om supervision koncentreres og hvorfra der udgår initiativer til at forske og formidle viden om supervision, samt stimulerer til øget interesse for udforskning af supervision, f.eks. kvaliteten/effekten af psykoterapeutiske behandlingsforløb med og uden supervision;
  • at styrke og synliggøre supervision som en psykologfaglig kerneydelse, via forstærket forskningsindsats omkring faglig læring, træning og udvikling. På trods af, at supervision som faglig ydelse er et af psykologers kerneområder og således udgør et centralt virke, er området i dag præget af faglige, teoretiske og etiske uklarheder og den psykologfaglige profil synes relativt utydelig sammenlignet med andre udbydere af disciplinen 'supervision'. Disse uklarheder afspejles på såvel det praktiske, begrebsmæssige og teoretiske plan;
  • ved hjælp af empiriske og teoretiske undersøgelser at tydeliggøre og afgrænse det psykologfaglige supervisionsfelt, herunder inddæmme kerneområder og -funktioner (f.eks. virkningsmekanismer), der er definerende for betegnelsen 'supervision';
  • og på den anden side studere og analysere forskellige former for supervision med hensyn til at afdække dimensionalitets- og spektrumperspektivet (parametre), der er relativerende for betegnelsen 'supervision'.