Opgaver – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Center for Supervision > Opgaver

Opgaver

Centrets opgaver er med udgangspunkt i ovenstående målbeskrivelse at foretage afdækning og dokumentation af fænomenet 'supervision' i teori og praksis. Dvs. analytisk og empirisk at belyse hvad (klinisk-) psykologisk supervision, læring og træning består af, herunder

  • at iværksætte forskningsprojekter;
  • at iværksætte formidlingsprojekter (f.eks. konferencer);
  • at iværksætte kontakt til nordiske og internationale forskningsmiljøer med henblik på at etablere og forstærke samarbejde;
  • at iværksætte fondsansøgninger;
  • at knytte fagfæller med interesse for forskning i supervision til Centret;
  • at generere etiske retningslinjer i relation til supervision.

Ovenstående opgaver skal bl.a. belyse, hvordan supervision i relation til de enkelte medarbejdere og deres virksomhed (i dobbelt forstand: fagområde samt fysisk organisation) kan forbedre/optimere potentialer. Herunder afdække faktorer der kan virke hæmmende/destruktive på udvikling af faglige kompetencer. Og kritisk belyse supervision som social- og intimteknologi: hvad kan bagsiden og ulempen være ved at gå så 'tæt på' medarbejderen ? Herunder vil der blive søgt formuleret såvel etiske som faglige dilemmaer, der i særlig grad synes at træde frem i relationen mellem de psykologiske fagdiscipliner og supervision, idet faglighed og personlighed står i et uundgåeligt, komplekst og dialektisk forhold til hinanden.